Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

ECZANE HİZMETLERİ PROGRAMI

Genel Bilgiler

Amacı: Bu programın amacı; eczanelerde, hastaya ilaç ve tıbbi ürünlerin sunumunda, yetkili ve sorumlu olan eczacılara yardımcı olmak üzere yüksekokul eğitimi almış yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

Eczane tekniklerinin mesleki sorumlulukları;

  • İlaç ve tıbbi ürünlerin hazırlanması, saklanması ve sunulmasında,
  • Reçetenin, hasta ilaç bilgilerinin ve tedavinin tam ve doğru olarak izlenmesinde,
  • Bir plan doğrultusunda ilaçların ve tıbbi ürünlerin faturalandırılması, satın alınması ve benzeri konularda,
  • Eczanenin kurumsal ilişkilerinde eczacıya yardımcı olunması,
  • Eczane donanımının temizlik ve bakımını sağlamak da eczane teknikerinin sorumlulukları arasındadır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Eczanelerde, ilaç üretim firmalarında, laboratuvarlarda veya ilaç satış firmalarında çalışabilecek, her türlü ilacın adı, özellikleri, etkileri ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olan deneyimli meslek elemanları yetiştirmek amacı ile kurulmuş olan bir ön lisans programıdır. Eczane Hizmetleri Programı 2020-2021 akademik yılı güz döneminde faaliyete geçmiş olup yüksekokulumuzda 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz döneminde öğrenci kabul etmeye başlayacaktır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adayların Eczane Hizmetleri Programına girebilmeleri için, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) girmeleri ve yeterli TYT puanı almaları gerekir. Ayrıca lise ve dengi okullardan mezun olmaları gerekir.

Mezuniyet Şartları: Öğrencinin programdaki tüm derslere devam ederek bu dersleri başarmış olması, programdaki asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda 30 iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır (Kastamonu Üniversitesi Staj Yönergesi, Madde 26).

Ölçme ve Değerlendirme: Öğrencilerin teorik derslere %70, uygulamalı derslere %80 oranında devamları zorunludur. Öğrenci bir akademik yarıyıl içerisinde en az bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavına girer. Başarı notunda ara sınav %40, final %60 etkilidir. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC şartlı başarı notu olup öğrencinin başarılı sayılabilmesi için genel not ortalaması en az 2.00 olması gerekmektedir.

(https://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/egitim_ogretim_yonetmeligi_08012014.pdf).

İstihdam Olanakları: Eczane hizmetleri bölüm mezunları serbest eczaneler, kamu hastanelerine bağlı eczaneler, üniversite hastanelerine bağlı eczaneler, ilaç üretim firmaları, ilaç satış firmaları, ilaç depolarında ara eleman olarak çalışabilmektedir. Mezunlar ayrıca KPSS ön lisans sınavında gerekli puanı aldıklarında diğer bazı devlet memurluğu kadrolarına da başvurabilmektedirler.

Üst Kademeye Geçiş: Eczane hizmetleri bölümünü başarı ile bitiren öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde:

-Biyokimya

-Kimya

-Kimya Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Misyon: Üniversitemiz ilkelerini temel alarak, bilgi toplumunun getirdiği sürekli değişim ve gelişim ekseninde, Eczane Hizmetleri programının gerektirdiği bilgi, beceri ve sorumluluk bilinciyle, bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, yenilikçi, sağlığın korunması ve yükseltilmesinde çalışabilecek, ekip çalışmalarına yatkın, hastane ve serbest eczanelerde alanına katkı sağlayabilecek nitelikli bireylerin iş hayatına kazandırılmasını sağlamaktır.

Vizyon: Eczane Hizmetleri teknikerlerinin yetiştirilmesinde, bilgi ve becerilerin üretiminde ve kullanımında sağlık sektöründe tercih edilen, paydaşlarla iş birliği içinde farkındalık yaratan, bilime ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayan, eğitim ve öğretim kalitesinde ulusal ve uluslararası düzeyde alanında öncü rolü üstlenen ve sürdürebilen eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olmaktır.

Ders Programı


Image

Ders Kataloğu


Öğr. Gör. Abdulbaki AKPINAR
Öğr. Gör. Abdulbaki AKPINARBölüm Başkanı
Öğr. Gör. Selvi CİNGÖZ
Öğr. Gör. Selvi CİNGÖZÖğretim Görevlisi
Öğr. Gör. Gökçe DURMUŞ
Öğr. Gör. Gökçe DURMUŞÖğretim Görevlisi

Ders İçerikleri


                                              Bütün Haberler

                                              Bütün Duyurular

                                              Bütün Etkinlikler

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Öğr. Gör. Abdulbaki AKPINAR
0366 280 46 22
abakiakpinar@kastamonu.edu.tr
Öğr. Gör.  Selvi CİNGÖZ
0366 280 46 24
scingoz@kastamonu.edu.tr

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.