Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

Genel Bilgiler

Amacı: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının amacı; ekonomik yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olan muhasebe alanında eğitilmiş nitelikli insan gücü yetiştirmek suretiyle muhasebecilik mesleğinin kalite değerlerini yükseltmek ve mesleğin bu alandaki ara eleman ihtiyacını karşılamaktır.

Program Dili:Türkçe

Program Tanımı:  2008-2009 öğretim yılında kurulmuş olan "Muhasebe ve Vergi Uygulamaları" Programı, yüksekokulumuzda iki yıl süreli öğretim vermektedir. Öğrenciler, müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, "Muhasebe ve Vergi Uygulamaları" alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Öğrenciler, yükseköğretime, "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS)" aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, yükseköğretim kurumlarına, sınavdan aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.

Mezuniyet Şartları: "Muhasebe ve Vergi Uygulamaları" Programının mezuniyet şartları aşağıdaki koşullara dayalıdır. İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile 120 AKTS ve üzeri krediyi tamamlamak ve 30 işgünü staj yapmak zorunludur.

Ölçme ve Değerlendirme: Öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında dersin niteliğine göre sınavlar yazılı, sözlü, ödev, proje ya da laboratuar çalışması olarak değerlendirilmektedir. Sınavları değerlendirmede; ders başına bir ara sınav (vize) %40, yarıyıl sonu (final) sınavından alınan notunun başarı notuna katkısı %60’dır. Öğrencilere kendi gelişimleri için, eğitim almakta oldukları alanla ilgili araştırmaya yönelik projeler öğretim elemanları danışmanlığında yürütülmektedir. Mazeret sınavı, mazeretlerle ilgili belgelerini, bir dilekçeyle birlikte sınavların bitimini takip eden ilk işgünü mesai bitimine kadar birimine ulaştırmaları gerekir. Ayrıca final sınavı sonucu başarısız olan ya da final sınavına girmeyen öğrenciler dilekçe vermeksizin bütünleme sınavına girebilmektedirler. Not yükseltmek amacıyla girilen bütünleme sınavı için öğrencilerin dilekçe vermesi gerekmektedir.

İstihdam Olanakları:  Büroda masa başında çalışan bölüm mezunları, kamu ve özel sektöre ait kuruluşların muhasebe bölümlerinde, maliye ve vergi dairelerinde görev alabilirler ya da kendilerine muhasebe bürosu açabilirler. Muhasebe meslek elemanı kamu kurumlarında, özel işyerlerinde veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi işyerlerini açıp çalışabilirler. Kamu ve özel sektör kuruluşlarında ön muhasebe elemanı olarak iş olanaklarına sahiptirler. Ayrıca gerekli staj eğitimlerini tamamladıktan sonra “Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir” belgelerini alarak büro açabilmektedirler.

Misyon: İşletmelerde Muhasebe fonksiyonlarını kavrayıp, muhasebe işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, iş hayatı içinde yer alan muhasebe ve vergi uygulamalarını, gereksinimlerini ve yeniliklerini kavrayabilecek, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Vizyon:  Bilgiyi   kullanarak analiz ve yorum yapabilen, çözüm üretebilen, yaşamla birleştirebilen, alanında uzman, yeniliklerin izini süren, kendisini sürekli geliştirerek günceli yakalayan, sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek bireyler yetiştiren program olmaktır.

Ders Programı

Ders Kataloğu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ders Kataloğuna buradan erişebilirsiniz.

Öğr.Gör. Oya ÖZDEMİR
Öğr.Gör. Oya ÖZDEMİRBÖLÜM BAŞKANI
Öğr.Gör. Lütfiye Filiz AKGÜÇ
Öğr.Gör. Lütfiye Filiz AKGÜÇÖğretim Görevlisi
Öğr.Gör. Murat HÜCÜMEN
Öğr.Gör. Murat HÜCÜMENÖğretim Görevlisi

Ders İçerikleri

Ders içerikleri indirmek için buraya tıklayın.


                                              Bütün Haberler

                                              Bütün Duyurular

                                              Bütün Etkinlikler

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
OYA ÖZDEMİR (BÖLÜM BAŞKANI)

0366 280 46 05

oozdemir@kastamonu.edu.tr 
LÜTFİYE FİLİZ AKGÜÇ

0366 280 46 03
lfakguc@kastamonu.edu.tr
MURAT HÜCÜMEN

0366 280 46 08 
mhucumen@kastamonu.edu.tr