Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

Genel Bilgiler

Amacı: Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programının amacı hastane yönetimi bilgisi ile işletmecilik bilgisine sahip nitelikli iş gücünü sağlayacak insanları teorik ve pratik alandaki eğitim uygulamaları ile sağlık sektörüne kazandırmaktır. Programda öğrenim görmeye hak kazanan ve kayıt işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, Sağlık Yönetimi bölümünde İşletme, İktisat, Muhasebe gibi derslerin yanı sıra alan dersleri olan Tıbbi Terminoloji, Tıbbi Dokümantasyon, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Hastane Yönetimi ve Organizasyonu gibi dersler üzerine eğitim görmektedir. Böylece Sağlık Yöneticiliği için gerekli olan bilgi birikimi adaya kazandırmak amaçlanmaktadır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı:  Sağlık kurumlarında talebin ve maliyetlerin artması, verimliliğin ve etkinliğin artmasını zorunlu kılmaktadır. Bu artışın en önemli etmenlerinden biri ‘’yönetim ve organizasyon’’ dur. Hastanelerin büyümesi ve maliyetlerindeki artış hastane ve yöneticiliğinin önemini artırmış ve sağlık kurumları işletmeciliği münferit bir disiplin ve meslek dalı haline getirilmiştir.

Sağlık kurumları büyük işletmeler arasında değerlendirildiğinden dolayı profesyonel yönetim ilkeleriyle yönetilmelidirler. Günümüzde ilgili alandaki yenilikler ve özellikle sağlık sigortasının devreye girmesiyle oluşan talep artışı, sağlık harcamalarını çok yüksek rakamlara çıkarmıştır. Sağlık sektöründe kullanılan kaynakların büyüklüğü, kaynakların etkin kullanılması ve performansın artırılması amacının oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, küresel boyutta hizmet sektörü içinde önem kazanan ‘’Sağlık Yönetimi’’ ülkemizde de geleceğin meslekleri arasında yer almaktadır.

Program 2017-2018 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmiş ve öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

Kabul ve Kayıt Koşulları:  Adaylar Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programına girebilmeleri için, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli TYT puanı almaları gerekir.

Mezuniyet Şartları: 4 yarı yılık eğitim sonucunda en az 120 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak.

İstihdam Olanakları: Bu programdan yeterli bilgi ve beceri donanımıyla mezun olan sağlık kurumları işletmeciliği mezunları; Sağlık sektöründe insan kaynakları, hizmet yönetimi, muhasebe, döner sermaye, pazarlama, sağlık hukuku, halkla ilişkiler, arşiv, kalite yönetim birimleri ve bilgi işlem birimlerinde iş sahibi olabilmektedir. Ayrıca; sosyal güvenlik kurumlarının sağlık sigortası ile ilgili birimleri, özel sağlık sigortası şirketleri, sağlık alanında eğitim ve araştırma yapan şirketler, sağlık turizmi yapan şirketlerin idari birimlerinde istihdam edilebilirler.

 

Misyon:  Çağdaş ve evrensel değerler ışığında sağlık yönetimi bilimine katkıda bulunmak ve bu alandaki bilgi birikimini ülkenin sağlık sistemine, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumları yönetim süreçlerine yansıtmak; kaliteli, verimli ve etkili sağlık hizmeti sunumu için bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli sağlık yöneticileri yetiştirmek, öğrencilerine ve çalışanlarına geleceğe güvenle bakmalarını mümkün kılacak bilgi, beceri, heyecan ve iradeyle donatılmış bir kurumun üyesi olmanın gururunu yaratmak ve yaşatmaktır.

Vizyon:  Sağlık yönetimi alanında bilgi üretme ve yayma konularında önde gelen, Türkiye sağlık sisteminin gelişimine güçlü ve yapıcı etkide bulunan, öğretim ve bilimsel araştırmalarla gelişmeyi teşvik eden, günümüz gereksinimleri ve geleceğin öngörüleri doğrultusunda lisans ve lisansüstü öğretim programlarını evrensel değerlere ve çağdaş bilgilere dayalı biçimde sürekli geliştiren, sağlık yönetimi alanında saygı ve güvenle anılan lider bir birim olmaktır.

Ders Programı


Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Haftalık Ders Programı (2024 Bahar Yarıyılı)


Ders Kataloğu

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ders Kataloğuna buradan erişebilirsiniz

Öğr. Gör. Emir ŞEN
Öğr. Gör. Emir ŞENBölüm Başkanı
Öğr. Gör. Kübra TEKAYAK
Öğr. Gör. Kübra TEKAYAKÖğretim Görevlisi
Öğr. Gör. Gülşen GÜNDOĞDU
Öğr. Gör. Gülşen GÜNDOĞDUÖğretim Görevlisi

                                              Bütün Haberler

                                              Bütün Duyurular

                                              Bütün Etkinlikler

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
EMİR ŞEN (BÖLÜM BAŞKANI)
0366 280 46 07
emirsen@kastamonu.edu.tr
GÜLŞEN GÜNDOĞDU
0366 280 46 12
ggundogdu@kastamonu.edu.tr
KÜBRA TEKAYAK
0366 280 46 09
ktekayak@kastamonu.edu.tr