Amacı: Deniz ve Liman İşletmeciliği Programının amacı uluslararası ticaretinin en büyük kısmını deniz yolları ile gerçekleştirmekte olan ülkemizde deniz taşımacılığı ve limancılık alanlarında uzmanlaşmış nitelikli iş gücüne olan ihtiyacı karşılamaktır. Program, öğrencilere temel denizcilik bilgisi ve liman işletmeciliği konusunda hem teorik hem de uygulamalı bir eğitim sağlamaktadır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı, eğitim öğretime 2012-2013 akademik yılı güz döneminde başlamış, yüksekokulumuzda 2013-2014 eğitim öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adayların YKS sınavında yeterli puanı alması gereklidir. Ayrıca lise veya dengi okullardan mezun olmalıdır.

Mezuniyet Şartları: Öğrenciler aldıkları bütün derslere (120 AKTS) devam ederek ''BAŞARILI''olmak ve AGNO' su en az 2.00 olmak zorundadır. Ayrıca öğrencilerimiz eğitimleri sırasında zorunlu olan toplam 30 iş günü işletme stajlarını ''BAŞARILI'' olarak tamamlamak zorundadır.

Ölçme ve Değerlendirme: Öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmeleri için derslerin en az %70' ine, uygulamaların en az %80' ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Öğrencilere girdikleri sınav sonrasında o dersin öğretim elemanı tarafından 0 ile 100 arasında bir not verilir.

Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC harf notlarından birini alan öğrenciler dersi başarmış sayılırlar. DC şartlı başarılı notudur. Öğrencinin DC notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Deniz ve liman işletmeciliği meslek elemanı, denizcilikle ilgili kamu kurumlarında, deniz nakliyat şirketlerinde ve denizcilik sektöründe hizmet veren özel kuruluşlarda (gemi işletmeleri, liman ve tersane işletmeleri, marinalar, balıkçı barınakları, deniz acenteleri, forwarderler, gemi kiralama ve yük brokerlik şirketleri) çalışabilirler. Ayrıca turizm sektöründe de görev alabilirler.

Üst Kademeye Geçiş: Deniz ve liman işletme ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde;

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Lojistik Yönetimi lisans programlarına

Adaylar kontenjan dahilinde dikey geçiş yapabilirler.

Misyon:  Ülkemizde uzun yıllardır faaliyette bulunan köklü devlet limanlarının yanısıra yeni atılımlarda bulunan ve büyümekte olan özel limanların ihtiyaç duyduğu denizcilik ve limancılık bilgisi ile donatılmış uzmanlar yetiştirmektedir.

Vizyon:  Duyarlılığı gelişmiş, yaratıcı ürünler ortaya koyabilen bunları paylaşan ve kullanan, ulusal kültürel kimliğe sahip, denizcilik ve liman sektörü alanlarına katkı sağlayan, araştıran, sorgulayan, özgün değerleri iş hayatına yansıtan bireyler yetiştirmek Deniz ve Liman İşletmeciliği Programının temel vizyonudur.