1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Genel Bilgiler

Program Hakkında

Sağlık kurumlarında talebin ve maliyetlerin artması, verimliliğin ve etkinliğin artmasını zorunlu kılmaktadır. Bu artışın en önemli etmenlerinden biri ‘’yönetim ve organizasyon’’ dur. Hastanelerin büyümesi ve maliyetlerindeki artış hastane ve yöneticiliğinin önemini artırmış ve sağlık kurumları işletmeciliği münferit bir disiplin ve meslek dalı haline getirilmiştir.

Sağlık kurumları büyük işletmeler arasında değerlendirildiğinden dolayı profesyonel yönetim ilkeleriyle yönetilmelidirler. Günümüzde ilgili alandaki yenilikler ve özellikle sağlık sigortasının devreye girmesiyle oluşan talep artışı, sağlık harcamalarını çok yüksek rakamlara çıkarmıştır. Sağlık sektöründe kullanılan kaynakların büyüklüğü, kaynakların etkin kullanılması ve performansın artırılması amacının oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, küresel boyutta hizmet sektörü içinde önem kazanan ‘’Sağlık Yönetimi’’ ülkemizde de geleceğin meslekleri arasında yer almaktadır.

Program 2017-2018 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmiş ve öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

Programın Amacı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programının amacı hastane yönetimi bilgisi ile işletmecilik bilgisine sahip nitelikli iş gücünü sağlayacak insanları teorik ve pratik alandaki eğitim uygulamaları ile sağlık sektörüne kazandırmaktır. Programda öğrenim görmeye hak kazanan ve kayıt işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, Sağlık Yönetimi bölümünde İşletme, İktisat, Muhasebe gibi derslerin yanı sıra alan dersleri olan Tıbbi Terminoloji, Tıbbi Dökümantasyon, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Hastane Yönetimi ve Organizasyonu gibi dersler üzerine eğitim görmektedir. Böylece Sağlık Yöneticiliği için gerekli olan bilgi birikimi adaya kazandırmak amaçlanmaktadır.

Eğitim Sonunda Alınan Diploma, Ünvan

"Sağlık Kurumları İşletmeciliği" Programı müfredatındaki gerekli tüm dersleri almak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olmak, 120 AKTS krediyi tamamlamak ve 30 işgünü staj yapmak şartı ile önlisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlara “önlisans diploması” verilmekte ve adaylar ‘’Sağlık Kurumları İşletmecisi(Yöneticisi)’’ ünvanını almaktadır.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar adaylar arasında Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programına girebilmeleri için, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-6” puanı almaları gerekir.

Adaylarda Olması Gereken Nitelikler

Sağlık Yönetimi bölümünü düşünen adayların, iletişim gücü kuvvetli, hızlı karar alabilen, sağlık alanına ilgili, sabırlı, hoşgörülü, yardımsever bireylerden oluşması gerekmektedir. Program öğrencilerinin, önlisans eğitimlerinin yanı sıra, sektörde yükselişlerini sağlayabilmeleri için, kendilerini geliştiren bireylerden oluşması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

  Bu programdan yeterli bilgi ve beceri donanımıyla mezun olan sağlık kurumları işletmeciliği mezunları; Sağlık sektöründe insan kaynakları, hizmet yönetimi, muhasebe, döner sermaye, pazarlama, sağlık hukuku, halkla ilişkiler, arşiv, kalite yönetim birimleri ve bilgi işlem birimlerinde iş sahibi olabilmektedir. Ayrıca; sosyal güvenlik kurumlarının sağlık sigortası ile ilgili birimleri, özel sağlık sigortası şirketleri, sağlık alanında eğitim ve araştırma yapan şirketler, sağlık turizmi yapan şirketlerin idari birimlerinde istihdam edilebilirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler

Mezun öğrencilerimiz  ÖSYM tarafından yayımlanan DGS kılavuzuna göre farklı üniversitelerin; İşletme, İşletme Yönetimi, Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi lisans programlarına geçebilmektedirler.

 

 

 

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği