1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Genel Bilgiler

"Program Sorumlusu : Öğr. Gör. Mustafa KARGA"

Tanıtım:

Deniz ve Liman İşletmeciliği Programının amacı uluslararası ticaretinin en büyük kısmını deniz yolları ile gerçekleştirmekte olan ülkemizde deniz taşımacılığı ve limancılık alanlarında uzmanlaşmış nitelikli iş gücüne olan ihtiyacı karşılamaktır. Program, öğrencilere temel denizcilik bilgisi ve liman işletmeciliği konusunda hem teorik hem de uygulamalı bir eğitim sağlamaktadır. Ülkemizde uzun yıllardır faaliyette bulunan köklü devlet limanlarının yanısıra yeni atılımlarda bulunan ve büyümekte olan özel limanların ihtiyaç duyduğu denizcilik ve limancılık bilgisi ile donatılmış uzmanlar yetiştirmektedir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları:
Deniz ve liman işletmeciliği meslek elemanı, liman sahalarındaki açık alanlar veya kapalı büro ortamlarında çalışır. Mesleğini icra ederken gemi kaptanı, güverte teknikeri, meslektaşları, taşınacak yüklerin alıcıları ve satıcıları, nakliye firmaları, gümrük yetkilileri, çeşitli deniz acenteleri, liman organizasyonunda görevli personel ve yolcular ile sürekli iletişim halinde bulunurlar.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları:
Mesleğin eğitimine girebilmek için,

  • Lise veya dengi okul mezunu olmak
  • Meslek liselerinin “A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Bilgisayarlı Muhasebe, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Pazarlama Pazarlama ve Perakende, Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Ticaret liselerini alan ayrımı olmadığı dönemde bitirenler ve Ulaştırma Hizmetleri” alanından mezun olanlar “Deniz ve Liman İşletmeciliği” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-6” puanı almaları gerekir.

Eğitim Sonunda Alınan Belge, Diploma ve Ünvan:
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Deniz ve Liman İşletme” ön lisans diploması" ve "Deniz ve Liman İşletme Meslek Elemanı" unvanı verilir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları:

Deniz ve liman işletmeciliği meslek elemanı, denizcilikle ilgili kamu kurumlarında, deniz nakliyat şirketlerinde ve denizcilik sektöründe hizmet veren özel kuruluşlarda (gemi işletmeleri, liman ve tersane işletmeleri, marinalar, balıkçı barınakları, deniz acenteleri, forwarderler, gemi kiralama ve yük brokerlik şirketleri) çalışabilirler. Ayrıca turizm sektöründe de görev alabilirler.

Eğitimin verildiği okul sayısı sınırlı olduğundan ve üç tarafı denizle çevrili olan ülkemizde deniz ticaretinin ve ulaşımının önemi gün geçtikçe arttığından dolayı iş bulma olanaklarının (yerli ve yabancı firmalarda) oldukça fazla olduğu, özellikle son dönemlerde artan yabancı sermayeli kuruluşlar ve uluslar arası sularda çalışan yabancı gemilerin özellikle eğitimli ve yabancı dil bilen gençlere ihtiyaç duyması bu alanda kariyer planlaması yapan gençler için umut verici olduğu söylenebilir.

Mesleki Yeterlilikte İlerleme:

Deniz ve liman işletme ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde;

  • Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
  • Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
  • Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
  • Lojistik Yönetimi lisans programlarına kontenjan dahilinde dikey geçiş yapabilirler.

Deniz ve Liman İşletmeciliği