1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Genel Bilgiler

TANITIM:

Muhasebe; finansal nitelikteki bilgileri kayıtlama, sınıflama, özetleme, analiz, ve yorumlama suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar halinde sunan bir bilgi sistemidir Muhasebe işlerinin daha doğru, daha hızlı, daha düzenli, daha az personelle yapılması amacıyla çağımızın vazgeçilmez aracı olan bilgisayarların bu doğrultuda kullanılabilmesi de büyük önem arzetmektedir.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı; mesleğinde kariyer yapmak isteyen öğrencilerin hem teorik bazda, hem de uygulama bazında gerekli alt yapı ile donatılarak iş hayatına atılmalarını ve muhasebe ve finans sektörünün ihtiyacı olan, muhasebe, finans ve mali mevzuat konularında bilgili, bilgisayarda muhasebe paket programlarını etkin kullanan, ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilen, plânlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanmış eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ülke ekonomisinin gelişmesi ve refahın artmasında; çağa ayak uyduran, kendini yenilemeye açık sağlıklı işleyen bir muhasebe sisteminin kurulmasının payı büyüktür. Günün değişen şartlarına kendini adapte edebilen muhasebe elemanları yetiştirmeyi hedefleyen İnebolu Meslek Yüksekokulu Muhasebe bölümünden mezun olan öğrenciler baştan sona bir işletmede muhasebe sistemini kurabilecek bilgi, beceri ve tecrübe ile donatılmaktadırlar.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  • Lise veya dengi okul mezunu olmak ve ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavından (YGS) yeterli puan almak suretiyle önlisans programına kayıt yaptırılabilir.
  • Ticaret ve Meslek Liselerinin Muhasebe Bölümlerinden mezun olanlar, önlisans programına sınavsız geçiş yoluyla müracaatta bulunabilirler. Ortaöğretim başarı puanları, okul türleri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde programa yerleştirilebilirler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE, DİPLOMA VE UNVAN:

"Muhasebe ve Vergi Uygulamaları"Programı müfredatındakigerekli tüm dersleri almak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olmak, 120 AKTS krediyi tamamlamak ve 40 işgünü staj yapmak şartı ile önlisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlara “önlisans diploması” verilmekte ve mezunlar “Muhasebe Meslek Elemanı” ünvanı ile iş hayatına atılmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA İMKANLARI

Bölüm mezunları, kamu ve özel sektöre ait kuruluşların muhasebe bölümlerinde, maliye ve vergi dairelerinin ilgili birimlerinde görev alabilirler ya da kendilerine ait muhasebe bürosu açabilirler. Ayrıca gerekli imtihanları geçip “Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir” ve “Yeminli Mali Müşavir” ünvanlarını alarak çalışma hayatlarını sürdürebilirler.

LİSANS PROGRAMLARINA GEÇİŞ

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans Programını bitirenler;

  • ÖSYM tarafından yapılan DGS (Dikey Geçiş) sınavı sonucunda “İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Isletme Bilgi Yönetimi, Isletme Enformatigi, Isletme – Ekonomi, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Ögretmenligi, Uluslararasi Finans, Uluslararasi Isletmecilik, Uluslararasi Ticaret, Uluslararasi Ticaret ve Finansman, Uluslararasi Ticaret ve Isletmecilik” bölümlerine geçiş yapabilirler:
  • İki yıllık ön lisans diplomalarını aldıktan sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’ne bağlı İktisat ve İşletme Fakültelerinin “İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkier, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve Konaklama İşletmeciliği” bölümlerine sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilirler.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları