Başvuru Başlangıç Tarihi : 05 Temmuz 2022
Başvuru Bitiş Tarihi : 07 Kasım 2022 mesai bitimine kadar
Askerlik Görevini Yapmakta Olanlar Terhislerini takip eden 2 ay içinde
Mücbir Sebeplerle Başvuramayanlar : Mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde (Belgelemek şartıyla)
Sağlık Nedenleri Ile Başvuramayanlar : 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar heyet raporunu ibraz etmeleri

05 Temmuz 2022 Tarih ve 31887 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 7417 sayılı kanunun 35. Maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83 üncü madde hükümlerine göre;

Geçici Madde 83 madde hükmünden Yararlanabilecekler

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar,

 • Kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil
 • Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler
 • Bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar,

Bu maddenin yürürlüğe girdiği 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen ya da ÖSYM tarfından yerleştirme hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanlar 07 Kasım 2022 tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuranlar,

05 Temmuz 2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar için terhislerini takip eden 2 ay içinde ilişiklerinin kesildiği ilgili birime başvuranlar, yararlanabilecektir.

Geçici 83. madde hükmünden Yararlanamayacaklar

1) Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler

2)  Kayıt sırasında sahte belge verenler

3)  5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar

4) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler ve

5) 07 Kasım 2022 tarihine kadar ilgili kanun hükmünden yararlanabilmek için müracaat etmeyenler, yararlanamazlar.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecektir.

İlgili Madde hükümlerine dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda Üniversitemiz Senatosu tarafından alınacak kararlar ve başvuru süreci ile eğitim-öğretim dönemleri hakkında detaylar (yatay geçiş ve benzeri durumlar hakkında) belirlendikten sonra web sayfamızda paylaşılacaktır. 

Başvurular ilgili Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul veya Meslek Yüksekokuluna şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeli başvurular ile eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirilmeyecektir.

Birimlerin iletişim adresleri için tıklayınız. 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Ön Lisans ve Lisans Öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler

 1. Başvuru Dilekçesi (İndirmek için tıklayınız)
 2. Lise Diploması Fotokopisi (Dikey Geçiş Öğrencileri için Ön Lisans Diploması) (Aslı Eğitim-Öğretim'e başladığında teslim edilecektir.)
 3. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
 4. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)
 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 6. ÖSYS Yerleştirme Belgesi (Ön Lisans ve Lisans programlarına yerleştiği halde daha önce kayıt yaptırmayan öğrenciler için)
 7. Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)
 8. Ön Lisans ve Lisans başvuru formu (indirmek için tıklayınız)

Yüksek Lisans ve Doktora ve Sanatta Yeterlilik öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler

 1. Başvuru Dilekçesi (İndirmek için tıklayınız)
 2. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)
 3. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 5. Diploma Fotokopisi (Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik için Yüksek Lisans) (E-devlet üzerinden alınabilir)
 6. Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)
 7. Lisansüstü başvuru formu (indirmek için tıklayınız)

7417 SAYILI KANUN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

YÜKSEKÖĞRETIM KURULU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLEN YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UYGULAMA ESASLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.