Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 27 Eylül 2021 tarihli Genel Kurul toplantısında Covid-19 pandemi koşulları nedeniyle 2547 sayılı Kanunun 44`üncü maddesinin (c) bendinin yeniden değerlendirilmesi neticesinde; azami süresini dolduranlardan başvurmaları halinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler dahil ilişiği kesilecek ön lisans ve lisans öğrencilerinin uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek, 2547 sayılı Kanununun 44`üncü maddesinin (c) bendindeki ek sınav haklarından faydalanmasına karar verilmiştir. İlişiği kesilen ve sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuru tarihi 06/10.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 31 Ocak 2022 Pazartesi mesai saati bitimi olarak belirlenmiştir. İlişiği kesilecek öğrenciler için sınav takvimi ise 2021-2022 Eğitim-öğretim yılı akademik takviminde belirtilmiştir.

Üniversitemiz 2021-2022 yılı akademik takvimi de göz önünde bulundurularak ilişiği kesilen öğrenciler için hazırlanan sınav takvimi aşağıda belirtilmiştir.

Müracaat Tarihleri : 10-31 Ocak 2022

Değerlendirme Tarihleri : 01-04 Şubat 2022

1. Ek Sınav Tarihleri : 07-12 Şubat 2022

1. Ek Sınav Not Giriş Tarihleri : 07-13 Şubat 2022

2. Ek Sınav Tarihleri : 14-19 Şubat 2022

2. Ek Sınav Not Giriş Tarihleri : 14-20 Şubat 2022

Sınavların yüz yüze yapılmasına, sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin ilgili akademik birime belirtilen tarihlerde dilekçe ile müracaat etmelerine; müracaatların şahsen, posta yolu veya imzalı e-posta ile yapılmasına, E-Posta ile başvuruda bulunan öğrenciler sınava geldiklerinde dilekçelerinin aslını birimin öğrenci işlerine teslim etmelerine, müracaat tarihlerinden sonra yapılan başvuruların değerlendirmeye alınmaması hususlarının kabulüne karar verilmiştir.

 

Başvuru dilekçesine buradan ulaşabilirsiniz.