Erasmus Koordinatörlüğümüz tarafından yürütülmekte olan  Erasmus  KA131  (KA103)  projeleri kapsamında,  öğrenciler için 2021-2022 eğitim öğretim yılı Güz dönemi öğrenim hareketliliği başvuruları başlamıştır.  Detaylı bilgiler ekte yer alan ilan metninde ve  Erasmus  Koordinatörlüğü  internet  sayfasında  (https://erasmus.kastamonu.edu.tr) bulunmaktadır.

Başvuru sürecinde öğrencilerimizden imzalı/onaylı transkript talep edilmektedir. Öğrenci Bilgi Sistemi ile ÜBYS entegre çalışmadığı için öğrenciler sistem üzerinden e-imzalı transkript talebi gönderememektedir. Bu nedenle, içerisinde bulunduğumuz salgın dönemi koşulları dikkate alınarak Öğrenci İşleri birimlerinin öğrencilere ıslak imzalı veya e-imzalı transkript alma sürecinde kolaylık sağlamaları beklenmektedir.