ULUSLARARASI YUNUS EMRE BİLGİ SÖLENİ
(4-6 Kasım 2021)
 
Bilindiği üzere Yunus Emre’nin ölümünün 700. yıl dönümü olması münasebetiyle 2021 yılı UNESCO tarafından “Yunus Emre Yılı” olarak ilan edilmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımlanmıştır. Türk halk ve tasavvuf edebiyatının önde gelen temsilcilerinden olan Yunus Emre, XIII. yüzyıldan günümüze gelinceye kadar eserleri en çok okunan, sözleri dilden dile yayılan, Türk kültüründe etkisi devamlı surette görülmüş bir şair ve mutasavvıftır. Farklı dönemlerde eser yazmış pek çok şair ve edip tarihin sayfaları arasında unutulmaya mahkûm edilmişken Yunus Emre çağlar boyunca unutulmayarak şiirleriyle dilden dile dolaşmıştır. Onun sözlerinin dillerde zikredilmesinde yazdığı eserlerde ele aldığı konuları sade ve anlaşılır bir Türkçeyle, aynı
zamanda içten bir anlatımla dile getirmesi etkili olmuştur. İnanç ve düşüncelerini şiirlerle dile getirmedeki başarısı Yunus Emre’nin hem edebiyatımızda hem de kültürümüzde ayrı bir yere sahip olmasını sağlamıştır. Yunus Emre, Anadolu tarihinin en karışık dönemlerinde dünyaya gelmiştir. Onun yaşadığı dönem Moğol istilalarının, iç çekişmelerin, siyasi otorite boşluklarının, kıtlık ve kuraklıkların yaşandığı bir dönemdir. Halkın buhrana sürüklendiği ve ye’se kapıldığı böylesine zorlu bir ortamda şiirleriyle ilim ve hikmet yolunu aydınlatmış; Anadolu insanını iyiliğe, doğruluğa sevk ederek onların manevi dünyalarını imara çalışmıştır. Ölümünden sonra dahi
eserleriyle bu etkiyi devam ettirebilmiş, Türk irfanının kurucuları arasında ismi hep en başlarda zikredilmiştir.
 
Yunus Emre’nin hayatı, eserleri ve fikirleri bugüne kadar pek çok yerli ve yabancı araştırmacının ilgisine mazhar olmuş; bu konulara dair pek çok yayın yapılmıştır. Ancak, ülke
içinde ve dışında bu derece şöhrete sahip bir şahsiyetin hayatına, eserlerine, düşüncesine ve etkilerine dair temas edilmeyen noktaların ele alınması, yeni bir bakış açısıyla konuya dair incelemelerin yapılması hiç şüphesiz kültür tarihimize önemli katkılar sağlayacaktır. Buradan hareketle ve 2021 Yunus Emre Yılı’nın anlam ve önemine uygun şekilde idrak ve icra edilmesi maksadıyla bir bilgi şöleni düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu bilgi şöleninin teması “21. Yüzyılda Yunus’la Yaşamak” olarak belirlenmiştir. Bilgi şöleninin konuları aşağıda belirtilmiştir.
 
BİLGİ ŞÖLENİ KONULARI
-Yunus Emre’nin Hayatının Bilinmeyen Yönleri
-Yunus Emre’nin Türk Edebiyatı İçindeki Yeri
-Yunus Emre’nin Türk Yazı Dilinin Gelişimine Katkısı
- Anadolu, Balkanlar ve Orta Asya Coğrafyaları İtibarıyla Yunus Emre'nin Yaşadığı Dönemden Günümüze Etkileri
-Yunus Emre’nin Anadolu’da Türk-İslam Medeniyetinin Oluşmasına Katkısı ve Bu Katkının Çeşitli Yönleri
-Yunus Emre’nin Yaşadığı Dönemde Diğer Mutasavvıflarla İlişkisi
-Etik, Tasavvuf ve Düşünce Alanında Yunus Emre
-Popüler Kültürde Yunus Emre
-Yunus Emre’yle İlgili Yanlış Bilinenler
-Dünya Edebiyatında Yunus Emre
 
ÖNEMLİ TARİHLER
Özet Gönderim İçin Son Tarih: 10 Haziran 2021
Kabul Edilen Özetlerin İlan Edilmesi: 25 Haziran 2021
Tam Metin Gönderim Tarihi: 1 Kasım 2021
Sempozyum Tarihleri: 4-6 Kasım 2021
 
Ayrıntılı bilgi için www.konyayunusemresempozyumu.com adresini ziyaret edebilirsiniz.