Türkiye’nin köklü üniversitelerinden biri olan “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi”, “Talens” firmasının katkılarıyla, ülkemizdeki üniversitelerde öğrenim gören genç sanatçı adaylarını destekleyerek özendirmek, yeni ürünler ortaya koymalarını sağlamakve Çağdaş Türk Sanatınakatkıda bulunmakamacıyla “1. Üniversite Öğrencileri İçin Resim Yarışması” düzenlemektedir.Evrensel boyutta bilgi üreten kurumlar olan üniversiteler, ülkenin sosyal ve kültürel birikimine de katkı yaparlar. Bu bağlamda Çağdaş Türk Sanatını oluşturan genç sanatçı adaylarını yeni eserler ortaya koymaları konusunda teşvik etmek, özendirmek ve bu eserlerin sergilenerek daha geniş kitlelerle buluşmasını sağlayacak imkanlar yaratmak önem taşımaktadır. Üretilen her bir eser, sergileme veödül ortaya Türk Sanat Hayatı’ na yeni sanatçılar kazandıracaktır.Dolayısı ile sizdeğerli meslektaşlarımızın, söz konusu yarışmanın duyurusunu yaparak veöğrencilerinizi katılım konusunda teşvik ederek destekverebileceğinizi ümit ediyoruz.Yarışmaya 16 Nisan 2021 Cuma günüsaat:23.59’a kadar internet üzerinden müracaat edilebilir. Başarı ödülü ile mansiyon ödülü alan ve sergilenmeye değer görülen eserler, BAİBÜ Sergi Salonunda10-13 Mayıs 2021tarihlerinden itibaren sergilenecektir. Sergi açılış tarihi 10-13 Mayıs 2021 İzzet Baysal Şükran Günleri Bilim Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında Bolu Kent Konseyi ve Üniversitemiz tarafından belirlenecektir.Yarışmaya ilişkindetaylı bilgilere (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)adresinden ulaşılabilinir.

 

Başvuru şartları için tıklayın