KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI İÇİN EK SINAV TAKVİMİ

Müracaat Tarihleri

10 Ağustos 2020

10 Eylül 2020

Değerlendirme Tarihleri

11 Eylül 2020

1.    Ek Sınav Tarihleri

(Online-Uzaktan)

14 Eylül 2020

18 Eylül 2020

Not Giriş Tarihleri

14 Eylül 2020

18 Eylül 2020

2.    Ek Sınav Tarihleri

(Online-Uzaktan)

21 Eylül 2020

25 Eylül 2020

Not Giriş Tarihleri

21 Eylül 2020

25 Eylül 2020

 

NOT: Sınavlar online yapılacak olup; şahsen, posta veya e-posta ile yapılacak sınav başvuruları kabul edilecektir. E-posta ile yapılacak müracaatlar ilgili akademik birimin mail adresine gönderilecektir.

 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

ÖNLİSANS PROGRAMLARI EK SINAV UYGULAMA ESASLARI

Madde 1 – Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere; azami sürelerini doldurdukları yarıyıl sonunda; devam şartını yerine getirerek başarısız oldukları bütün dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Öğrenciler bu iki ek sınav hakkından bir defa yararlanabilir.

Madde 2 – Ek sınavlar Üniversite Senatosunca belirlenen tarihlerde yapılacak olup, sınav programı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/ Enstitü tarafından belirlenerek ilan edilir. Başvuru tarihlerinde başvuru yapmayan öğrenciler ek sınav hakkından vazgeçmiş sayılır.

Madde 3 – Ek sınavlar 1. ek sınav ve 2. ek sınav olmak üzere iki ayrı oturumda yapılır. Öğrenciler 1. ek sınavlarda başarısız oldukları derslerden 2. ek sınav haklarını kullanırlar.

Madde 4 – Öğrencilerin ek sınavlar sonucunda başarılı sayılabilmeleri için en az CC harf notu almaları gerekir.

Madde 5 – Ek sınavlar sonucunda alınan notlar Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına katılır.

Madde 6 – Ek sınavlar sonunda mezun olabilmesi için başarması gereken ders (alarak başarısız olduğu ders ve hiç alamadığı ders) sayısını 5 derse indiremeyen öğrencilerin ilişiği kesilir.

Madde 7 – Ek sınavlar sonunda mezun olabilmesi için başarması gereken ders (alarak başarısız olduğu ders ve hiç alamadığı ders) sayısını 5 derse indiren öğrencilere 3 yarıyıl ek öğrenim süresi verilir.

Madde 8 – Azami süreler sonunda (ek sınav hakkını kullanmadan) mezun olabilmesi için başarması gereken ders (alarak başarısız olduğu ders ve hiç alamadığı ders) sayısını 5 derse düşürmüş olan öğencilere ek sınav hakkını kullanmak istemediklerinin yazılı olarak beyan etmeleri durumunda ek sınavlara girmeden 4 yarıyıl ek öğrenim süresi veriler.

Madde 9 – Ek süre verilen öğrenciler daha önce almadığı veya devamsız notu aldığı derslere devam etmek zorundadır.

Madde 10 – Ek süreler sonucunda başarısız olduğu ders sayısını 1’e düşüremeyen öğrencilerin ilişiği kesilir.

Madde 11 – Azami sürenin sonunda veya ek süreler sonunda başarısız ders sayısını 1’e indirenlere öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı verilir. Bu sınavlar her yarıyıl sonunda yapılan tek ders sınavları ile birlikte yapılır.

Madde 12 – Sınırsız sınav hakkı ancak dersi alıp başarısız olunması durumunda kullanılabilir.

Madde 13 – Sınırsız sınav hakkı tanınan ancak; açılan sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve ilişiği kesilir.

Madde 14 – Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrenciler, sınava girdiği dersin AKTS kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders AKTS’sine oranlanması sonucu bulunacak katsayının öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ile çarpılması sonucu bulunacak katkı payı/öğrenim ücretini ilgili dönem başında ödeyeceklerdir.

Madde 15 – Bu uygulama esaslarında yer almayan ya da tereddüte düşülen konularda 02.12.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında kabul edilen esaslar dikkate alınır.

 Dilekçe örneğine aşağıdan ulaşabilirsiniz.