COVID-19 kapsamında Ülke genelinde yapılan testlerde kamu görevlilerinde de pozitif vakalar görülmeye başlanmıştır. Bu sebeple salgınının kamu görevlileri arasında yayılmasını önlemek için aşağıda belirtilen tedbirlerin azami ölçüde hassasiyetle uygulanması hususunda gereğini saygılarımla arz ve rica ederim.

1.  Kapalı ve açık alanda çalışan tüm personel mutlaka maske kullanmalıdır.

2.  İşyerinde vatandaş ile temas halinde bulunan personel maskenin yanı sıra siperlik de kullanmalıdır.

3.  Birden fazla personel maskesiz aynı ortamda bulunmamalıdır.

4. Personel kendi arasında veya vatandaşla eldivensiz evrak, kalem vb. malzeme alışverişinde bulunmamalı ve başkalarından alınan malzemeler dezenfekte edilmeden veya en az 5 (beş) saat açıkta bekletilmeden çıplak elle dokunulmamalıdır.

5.  Görev gereği imza vb. sebeplerle kalem vb. malzeme kullananlar, ilgili malzemeyi dezenfekte etmeden diğer şahıslara vermemelidir.

6.  Personeller arası ve personel ile diğer şahıslar arasında sosyal mesafe kuralı daima korunmalıdır.

7.  Tüm personel mesai dışında da kendisine yönelik koruyucu tedbirleri özenle yürütmeli ve mücbir sebepler dışında evinden çıkmamalıdır.

8. İşlerin aksamaması açısından mümkün olan en az düzeydeki personelle işler yürütülmeli ve zorunlu olan personel dışındakiler dönüşümlü ya da uzaktan çalışma esasına göre evlerinde bulunmalıdır

9.  Madde 8 doğrultusunda izin verilen personelin bu süreyi evde geçirip geçirmediği kontrol edilmelidir.

10. Güvenlik, temizlik ve gıda ile ilgili görevleri ifa eden personel başta olmak üzere tüm personel karşı tarafın nefesinden etkilenmeyecek şekilde vatandaşla ve mesai arkadaşlarıyla mesafesini özenle korumalıdır

11.  Yukarıda alınmış olan kararların uygulanması hususu bizatihi ilgili birim amirleri tarafından takip edilmelidir.