Sayın Öğrencilerimiz;

Canlı ders anlatımı sürecindeki tüm video, ses ve görüntü kayıtlarının ilgili eğitmenimiz bakımından KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) anlamında “kişisel veri” olduğunu ve sadece canlı ders anlatımı ile sınırlı olarak yayınlandığını önemle hatırlatıyoruz. Söz konusu ders anlatım sürecindeki kişisel verilerin korunmasına öğrencilerimiz tarafından azami şekilde dikkat edilmesi, ders anlatımlarının sizler tarafından kesinlikle herhangi bir elektronik cihaz ile kayıt altına alınmaması, herhangi bir sosyal medya platformunda paylaşılmaması, tedavüle sokulmaması gerekmektedir. Aksi durum KVKK bakımından ilgili eğitmenimizin kişisel verilerinin ihlali anlamına gelmekle birlikte söz konusu ihlalin çok ciddi hukuki ve cezai yaptırımlarının olduğunu/olabileceğini de anımsatmak; bu gibi hak ihlallerinin oluşması halinde ise kurumumuzun herhangi hukuki/cezai bir sorumluluğunun olmadığını, bu husustaki tüm sorumluluğun ilgili kişi/kişilerde bulunacağını, işbu bildirimimizin KVKK’nın 8. Ve 10 maddesi kapsamında aydınlatma niteliğinde olduğunu önemle ifade etmek isteriz. Siz öğrencilerimizin söz konusu yasal düzenlemelere de harfiyen riayet edeceğinize olan inancımız tamdır.