2019–2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde;
 
a) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,
b) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
c) Disiplin cezası almamış olmak,
d) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim
kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,
e) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
 
 

yukarıdaki şartları taşıyan ve kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerin yüksekokulumuz fotokopi biriminden alacakları formu 26.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar yükseokul sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.