Ek madde 1 kapsamına göre yüksekokulumuza başvurusu kabul edilen adayların isimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Adayın Kayıtlı Olduğu Program Adayın Geçiş Yapmak İstediği Program
4911734**** Merve GEDİK  Muhasebe ve vergi Uygulamaları  Muhasebe ve vergi Uygulamaları

 

**Başvurusu kabul edilen öğrencilencilerin 26-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında yüksekokulumuza gelerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir.