Vize sınavlarına katılamayan öğrencilerin 10.12.2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Dilekçe ve mazeretini gösterir belge ile Mazeret Sınavlarına katılmak için başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru şahsen veya faks yoluyla yapılabilir. 0366 827 11 32