Meslek Yüksekokulumuzda Yönetim ve Organizasyon Bölümü Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı Öğretim Görevlisi Gülşen GÜNDOĞDU tarafından ilk webinar buluşması (internet eksenli seminer) 04.12.2020 tarihinde, saat 20:00’de gerçekleştirilmiş olup, bundan böyle her hafta da değişik konularda gerçekleştirileceği bildirildi. Tema’sı “e-Sağlık ve Teletıp: Hollanda Örneği” olan etkinlik kapsamında; program konuğu olan Ordu Üniversitesi Sağlık Yönetimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taşkın KILIÇ hocamız, e-Sağlık ve Teletıp kavramları ile sağlıkta dijitalleşme gelişmeleri ve Avrupa örnekleri ve ülkemiz sağlık sistemindeki dijitalleşme sürecine dair bilgiler verdi. Başta sayın hocamıza ve katılımları ile de başta Birim Müdürümüz Sayın Dr. Öğr. Üyesi Yücel ÇETİNCEVİZ’e, akademik personele ve öğrencilere çok teşekkür ederiz.