Özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve mülkiyeti Sümer Holding A.Ş. ile birleşerek tüzel kişiliği sona eren TTA Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı İlimiz İnebolu ilçesi, Erkekarpa köyünde yer alan içinde 35 adet ve toplam 116.389,30 m² yüzölçümlü taşınmazların bulunduğu, yıllık 495.209,70.- TL kira bedeli olan ve her sene %60 kira artışı olan İnebolu Meslek Yüksekokulumuzun bulunduğu arsa TTA Gayrimenkul A.Ş, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile bedelsiz olarak Üniversitemize devredildi.

4046 sayılı Kanunun 2.,3. ve geçici 29. maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8. maddesi gereğince verilen devir kararı, 12 Kasım 2019 tarihli 1797 sayılı resmi gazetede yayımlandı.