Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

Genel Bilgiler

Amacı:  Bilgisayar Programcılığı bölümünde Endüstri ve hizmet sektörlerinin bilişim alanlarında; bilgisayar donanımı, yazılımı, veri tabanı yönetim sistemleri, internet teknolojileri konularında bilgi-beceri sahibi teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı:  Son yıllarda bilişim sektöründeki baş döndürücü gelişmelere paralel olarak iş hayatında ve güncel yaşamda bilgisayar teknolojisi kullanımı hızla artmıştır. Bu durum bilgisayar teknolojileri alnında uzman kişi ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak üzere Kastamonu Üniversitesi İnebolu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı  2009-2010 eğitim öğretim yılında eğitim-öğretimine başlamıştır. Program, bilgisayar teknolojisi ve programlama bölümü bünyesinde yer almaktadır ve  bilgisayar kullanımı, yazılım yapılması (PC, ağ ortamı ve internet için), donanım, bakım, onarımı ve bilgisayar ağlarının kurulumu ve yönetimi ile ilgili bir programdır. Bilgisayar teknikeri olarak mezun olan öğrencilerimiz gerek  teori gerek  uygulama açısından uzmanlaşmak üzere eğitilmektedirler.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Öğrenciler Yükseköğretime yılda bir kez yapılan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenen bir sınav aracılığı ile kabul edilirler. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, sınavdan aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.

Mezuniyet Şartları: Bilgisayar Programcılığı alanının mezuniyet şartları aşağıdaki koşullara dayalıdır. İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile 120 AKTS ve üzeri krediyi tamamlamak ve 30 iş günü staj yapmak zorunludur.

Ölçme ve Değerlendirme: Kastamonu Üniversitesi Lisans Öğretimi Sınav Yönetmeliği Esas alınmak koşulu ile öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında dersin niteliğine göre sınavlar yazılı, sözlü, ödev, proje ya da laboratuvar çalışması olarak değerlendirilmektedir. Sınavları değerlendirmede; ders başına bir ara sınav %40 ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavından alınan (final sınavı) notunun başarı notuna katkısı %60’dır. Öğrencilere kendi gelişimleri için, eğitim almakta oldukları alanla ilgili araştırmaya yönelik projeler öğretim elemanları danışmanlığında yürütülmektedir.

İstihdam Olanakları:  Bilgisayar Programcılığı Programından mezun olan öğrenciler “Kastamonu Üniversitesi İnebolu Meslek Yüksekokulu Önlisans Diploması” ve “Tekniker” unvanı alırlar. Kamu ve özel kurumlarda; Sistem Analisti, Sistem destek elemanı, teknik servis sorumlusu, Bilgisayar Donanım elemanı, Bilgisayar Programcısı, Desktop Publishing, veritabanı asistanı, Bilgisayar operatörü, Bilgisayar ağları teknisyeni, Internet programcısı, Web sayfa tasarımcısı olarak çalışabilirler.

Üst Kademeye Geçiş:  Önlisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin DGS sınavı ile ilgili Üniversitelerin Lisans çalışmalarına devam etmeleri mümkündür.

Misyon:  Dünyada ve ülkemizde hızla artan bilgisayar teknolojileri konusunda ihtiyaç duyulan bilgi ve beceriye sahip, değişen teknolojiye uyum sağlayıp kendini yenileyebilecek, bilgisayar donanım ve yazılımlarını iyi derecede bilen ve kullanabilen ,  konusunda en iyi olma çabası güden, meslek ahlakı, aidiyet duygusu, örgüt içerisindeki ortak inanç ve değerler bütünlüğüne uyum kabiliyeti gelişmiş, nitelikli ve yetenekli teknikerler yetiştirmektir. 

Vizyon:  Bilgisayar Programcılığı, kendi alanında uluslararası standartlara uygun olarak toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek kalifiyeli teknik eleman yetiştirme vizyonunu ilke edinilmiştir.

Ders Programı

Ders Kataloğu

Bilgisayar Programcılığı Ders Kataloğuna buradan erişebilirsiniz


Ders İçerikleri

Ders içerikleri indirmek için buraya tıklayın.

                                              Bütün Haberler

                                              Bütün Duyurular

                                              Bütün Etkinlikler

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
0366 280 46 06
0366 280 46 09

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.